DUSZPASTERZE

PROBOSZCZ
ks. prał. Andrzej Buczma (święcenia w 1991 roku) – dziekan dekanatu Szczecin-Pomorzany, diecezjalny Ojciec Duchowny, kanonik gremialny szczecińskiej kapituły katedralnej. W parafii od sierpnia 2008 roku.

WIKARIUSZE
ks. Jarosław Cieplichiewicz (święcenia w 1991 roku)
ks. mgr Wojciech Koladyński (święcenia w 2014 roku)
ks. mgr lic. Mateusz Pakuła (święcenia w 2015 roku)