ul. Orawska 3  (91) 482 33 14, Ks. Proboszcz 607 537 580   parafia@mbj.szczecin.pl A A A  
Parafia pw.
Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie
Archidiecezja szczecińsko-kamieńska

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opiekun: ks. Marcin
Spotkania: Raz w miesiącu na Mszy św. w intencji naszych zmarłych Członków oraz wypraszając dar Bożego błog. dla żywych

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:

– dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
– oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Dla każdej i dla każdego…
ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Przy każdej tajemnicy odmawia się:
„Ojcze nasz” + 7 razy „Zdrowaś Maryjo” + „Chwała Ojcu”

 1. Proroctwo Symeona – owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
  2. Ucieczka do Egiptu – owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
  3. Szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni – owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
  4. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż – owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyży
  5. Śmierć Jezusa na krzyżu – owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
  6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego – owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy
  7. Złożenie Jezusa do grobu – owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała: 3x Zdrowaś Maryjo
Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

ADS wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Członkowie oraz Zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Odpusty zupełne w Apostolstwie Dobrej Śmierci

Zgodnie z Konstytucją Apostolską Indulgentiarum Doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku, opublikowaną przez papieża Pawła VI , Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, dnia 11 czerwca 1987 roku, następujących odpustów zupełnych:
– w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia
– w Święto Nawiedzenia NMP – 31. 05
– w Święto MB Bolesnej – 15.09
– w Uroczystość Św. Józefa – 19.03
– w Święto Św. Michała Archanioła – 29.09
– w Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 01.10

Warunkiem uzyskania tych odpustów są:
– spowiedź i Komunia św.
– modlitwa w intencji Ojca Świętego

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej

Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: “A Twoją duszę przeniknie miecz” (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27). Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów. Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski.

NOWE WSPÓLNOTY POWSTAJĄ W EUROPIE I AMERYCE.

Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

 1. stopień– to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,
 2. stopień– zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Święty Józefie – módl się za nami”,
 3. stopień– oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.

 

Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3. (w takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej)

(Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.)

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.apostolstwo.pl


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM